Dienstverleningsdocument

Een dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten en op welke manier daaraan invulling wordt gegeven. Tevens geeft het document informatie over de manier waarop wij worden beloond.

Download het document

Het verstrekken van een dienstverleningsdocument is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die complexe producten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Het document is hier in PDF te downloaden.