Wat te doen bij schade

Tips bij het invullen van het formulier

Bij schade aan je voertuig moet je altijd een schadeformulier invullen. Voor een autoverzekering heet dit een aanrijdingsformulier. Het ingevulde aanrijdingsformulier is belangrijk bewijsmateriaal. Daarom kun je op deze pagina belangrijke informatie en tips lezen om het aanrijdingsformulier altijd goed in te vullen. Hier kun je een aanrijdingsformulier downloaden. 

 1. Vul altijd (direct!) het schadeformulier in bij een aanrijding
  Zelfs als er op het eerste gezicht geen schade lijkt te zijn. Eenmaal thuis kun je nog schade ontdekken. Of er ontstaan achteraf misschien nog lichamelijke klachten door de aanrijding. Het is belangrijk dat je dan al over de gegevens van de tegenpartij beschikt en dat de toedracht van de aanrijding door jullie beide is vastgelegd. Op een later moment het formulier invullen kan tot onenigheid leiden – misschien herinnert de andere partij het zich opeens heel anders.
 2. Maak foto’s – alleen als dit op een veilige manier kan
  Leg de verkeerssituatie, kentekens en schades aan beide auto’s vast op camera.
 3. Zoek een veilige en rustige plek om het schadeformulier in te vullen
  Een aanrijding gaat vaak gepaard met stress, schrik of frustratie. Op een rustige plek kun je je beter concentreren op de vragen.
 4. De voorkant van het schadeformulier is het belangrijkste, de achterzijde kun je ook thuis invullen
  De voorzijde van het schadeformulier bevat alle noodzakelijke informatie: de omvang van de schade, het ontstaan, kentekens, de naam en adres- en verzekeringsgegevens van de beide partijen. Ter plaatse van de aanrijding hoef je alleen de voorzijde in te vullen. Zorg dat je alles duidelijk leesbaar noteert om onenigheid met de andere partij achteraf te voorkomen. De achterzijde kun je rustig thuis invullen.
 5. Noteer de namen, adressen en telefoonnummers van getuigen
  Getuigen kunnen mensen zijn die de aanrijding hebben zien gebeuren. Mensen op straat of je medepassagiers bijvoorbeeld. Zij kunnen je helpen om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.
 6. Rapporteer letsel
  Is er sprake van letsel, geef dit dan aan bij vraag 3 (gewonden). Hoofdpijn, een stijve nek of een beurse knie zijn allemaal voorbeelden van letsel.
 7. Rapporteer ook andere materiële schade
  Is er naast jouw auto en die van de tegenpartij ook iets anders langs de weg beschadigd? Bijvoorbeeld een andere auto, een paaltje, hek of boom? Noteer dit dan bij vraag 4 (andere materiële schade).
 8. Teken de situatie uit
  Maak een situatieschets en geef met pijlen de richting aan waarin de auto’s reden en aan welke kant ze elkaar het eerste raakten. Maak eerst een proeftekening of kladje op een ander stuk papier en teken daarna pas de definitieve situatieschets op het schadeformulier. Teken geen kunstwerk. Houdt de tekening overzichtelijk.
 9. Controleer bij vraag 12 (toedracht) of alle kruisjes in het midden zijn ingevuld & vul het aantal aangekruiste vakjes in
  Vul onder iedere kolom het totaal aantal aangekruiste vakjes in. Dit voorkomt dat de tegenpartij na ondertekening nog een hokje extra aankruist.
 10. Je hebt een handtekening van de ander nodig
  Door een handtekening geef je goedkeuring voor de gegevens op het schadeformulier. Let erop dat je een door de tegenpartij ondertekend schadeformulier houdt. Geef in géén geval jouw ingevulde versie mee aan de ander, als deze nog niet door diegene ondertekend is.
 11. Teken alleen als je het eens bent over de toedracht van de aanrijding
  Zijn jij en de andere partij het NIET eens over de kruisjes bij vraag 12? Onderteken het formulier dan niet.
 12. Vul alle vragen in, ook al voelt het dubbelop
  Misschien merk je bij het invullen van de achterkant van het schadeformulier op, dat je sommige vragen al aan de voorkant hebt beantwoord. Vul het toch nog een keer in: dit is belangrijk voor de eventuele bewijsvoering.  
 13. Verander na ondertekening niets meer op het formulier
  Doe je dit wel, dan is het formulier ongeldig.
 14. Schadeformulier in een andere taal?
  Teken alleen als je zeker bent dat de tegenpartij je niet onterecht de schuld geeft van de aanrijding.
  Het schadeformulier is in heel Europa hetzelfde, alleen de taal verschilt per land. Voorkom dat de ander je onterecht de schuld geeft van de aanrijding. Kijk goed mee en onderteken niet als je twijfelt.
 15. Maak een foto van het ingevulde schadeformulier (voor- en achterzijde)
  Mocht je formulier om wat voor reden niet aankomen bij de verzekeringsmaatschappij, dan heb je altijd foto’s voor jouw eigen administratie.